Husk! Gratis levering på Sjælland.
Ring for bestillinger til Fyn og Jylland.

Din indkøbskurv er tom.

Der er ingen varer til sammenligning

Sådan kontrollerer du dit brænde er tørt nok

Som nævnt her er der mange grunde til ikke at fyre med vådt træ. Økonomi og miljøhensyn er de vigtigste. For at sikre at du fyrer med træ, der er ordentligt tørt, anbefaler vi, at du kontrollerer dit brænde, hvis ikke du er helt sikker på, at brændet er ordentligt tørt. Først og fremmest kan der købes apparater, der nøjagtigt angiver vandindholdet. Der findes dog også mere gammeldages, men også mere usikre metoder:

• Slå brændestykkerne mod hinanden. Tørt brænde giver en skarp klang. Vådt brænde giver en dump lyd.
• Spyt på brændestykkets ene ende eller dyp den i sæbevand. Pust hårdt på den anden. Hvis luften slipper igennem så der opstår bobler, er brændet tørt.

Hvis du vil anvende en fugtmåler skal du tage et stykke træ og flække det med en økse. Mål i midten på den side, der er nyflækket. Her bør fugtigheden max. være 18 – 22 %. Hvis fugtigheden er højere bør du vente med at bruge dette brænde.

 

Opbevaring

Et brændeskur må siges at være den bedste løsning til opbevaring af brænde – bare der er tørt og har en god ventilation. I nødstilfælde kan brændet stables på nogle brædder eller fliser på jorden. Brændet må aldrig ligge direkte på den bare jord, for så rådner det. Som overdækning kan en presenning bruges. Den beskytter brændet mod regn, men den holder også på fugten inde i brændestablen.

Hvis brændet ikke er ovntørret, er det en god idé at købe vinterens brænde i foråret. Efter en sommer udendørs er brændets vandindhold nede på godt 20 %, afhængig af vejret, kløvning og brændelængde. I september begynder brændet at optage vand fra luften, selv når det ligger i et udeskur. Vinterens forbrug skal indendørs, for eksempel i en fyrkælder, så sikres det, at der kommer den maksimale mængde varme ud af det indkøbte brænde.

 

Vægt

Hvor meget vejer brændet?

1 rummeter bøg eller eg vejer ca. 500-600 kg, når det er friskt, dvs. nyskovet (fældet). Ahorn og ask vejer 10-15% mindre, dvs. 425-525 kg/rm.
Træet bliver lettere i takt med at det tørrer, hvilket vil sige fra april og frem. Vægten vil for træ i 2 meters længde reduceres med ca. 15%. Jo tørrere træet bliver, desto lettere bliver det.

 

Brændværdi

Hvad er forholdet mellem brændværdi og brændets art?

Brændværdien af 1 ton tørt træ er omtrent svarende til ca. 500 liter olie.

For brændets vedkommende er tallet fx ca. 7 rummeter løvtræbrænde pr. 1000 liter olie. Man skal dog være opmærksom på, at mængden af varme ikke kun afhænger af energiindholdet i træet, men også af hvor effektivt brændeovnen udnytter brændslet.

Læs mere om om brænde og varme på Dansk Skovforenings hjemmeside.

Du kan også læse mere brænd og håndtering af brænde på Træ Er Miljøs hjemmeside

 

Opmåling af brænde, undgå at blive ”snydt” når du køber brænde

Der findes grundlæggende to forskellige metoder til opmåling af brænde, nemlig en rummeter og en kasserummeter. Der vil sædvanligvis være forskellige mængder træ i henholdsvis en rummeter og en kasserummeter. Når man køber brænde, er det derfor vigtigt at vide, hvilken målemetode der anvendes.

 

Samtidig skal man være opmærksom på, at forskellige træsorter ikke fylder det samme. Grantræ fylder mere pr. kilo

end eksempelvis bøgetræ, og derfor bør prisen på en rummeter bøg alt andet lige være højere end på en rummeter gran.
Men et kilo tørt gran har samme brændværdi som et kilo tørt bøgetræ, og derfor kan det være lige så god en forretning af købe gran som bøgetræ.

 

Rummet, stablet brænde

En rummeter er stablet brænde. Brændet kan været kløvet eller i hele stykker. Indimellem kan man møde begrebet en skovrummeter, der er identisk med en rummeter.

Kasserummeter

En kasserummeter er brænde, der er kastet ned i en kasse. Der kan være meget luft mellem brændet, således at det kan være vanskeligt at vurdere mængden.